Helsingin kuivaustekniikka Oy, Hekutek Asbestipalvelut Oy sekä Hekutek Rakennuspalvelut Oy ja EU:n tietosuoja-asetus

Helsingin kuivaustekniikka Oy sekä tytäryhtiöt Hekutek Rakennuspalvelut Oy ja Hekutek Asbestipalvelut Oy (myöhemmin yhtiöt) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tässä viestissä kerromme päivitetystä tietosuojakäytännöstämme ja mitä tietoja keräämme. Tämä muutos ei vaikuta nykyisiin tietoihin eikä siihen, miten tietojai käsitellään. Päivitys ei myöskään vaadi minkäänlaisia toimenpiteitä.

Selvitys asiakastietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä:

Helsingin kuivaustekniikka Oy

Y-tunnus: 232135-5

Toimiala: Rakennusala

Tietosuoja vastuuhenkilö: Markus Honkasalo toimitusjohtaja

Rekisterinpitäjän toimiala:

Yhtiöiden elinkeino on rakennusala

Rekisterin nimi:

Helsingin kuivaustekniikka Oy:n asiakasrekisteri,

joka on yhteinen tytäryhtiöiden Hekutek Rakennuspalvelut Oy Y: 2795800-8 ja Hekutek Asbestipalvelut Oy Y: 2795801-6 kanssa. Perustuu henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

Mitä tietoja asiakasrekisteri sisältää:

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista kuten yritys, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot.

Asiakasrekisteritietoja käytetään:

Laskutukseen, asiakkuuden ylläpitämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely

Rekisteriasiat:

Rekisteriä koskevia kysymyksiä ja palautetta sekä pyynnöt tietoja nähtäväksi voi lähettää osoitteeseen info@hekutek.fi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme antamia tietoja ja hankittuja tietoja käyttäen yleisesti saatavilla olevia internet-lähteitä kuten asiakkaiden omia kotisivuja sekä muita julkisia lähteitä.

Lain edellyttämissä tilanteissa käytämme myös Tilaajavastuu-palvelua.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen säilytys ja poistaminen

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa asiakasrekisterissä, pyytää tietojen korjaamista sekä poistamista rekisteristä.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

Henkilötietolaki (523/1999)

Tietoyhteiskuntakaari VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja (917/2014)

 

 Valvovien viranomaisten yhteystiedot

 

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

 

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki

kirjaamo@viestintavirasto.fi

 

Tarkista mökin kunto näillä vinkeillä – vältyt äkillisiltä vahingoilta

Mökkikausi on alkanut, ja taas suomalaiset matkaavat satoja kilometrejä viikonlopun viettoon pois kaupungeista. Jotta nautinto olisi taattu, muistathan huoltaa myös mökkiäsi?

Mökin kunto kannattaa tarkistaa heti kauden alussa, jotta voit välttyä epätoivotuilta yllätyksiltä ja suuremmilta vaurioilta.

Hengitysliiton Länsi-Suomen korjausneuvoja, rakennusterveysasiantuntija Heidi-Johanna Jokelainen on koostanut mökin tarkastuslistan esimerkkeineen.

– Huolettoman lomailijan mökkikausi voi pilaantua esimerkiksi äkilliseen vesikattovuotoon, muistuttaa Jokelainen.

Tänään Jokelainen vinkkaa, mitä kaikkea mökistä pitäisi tarkastaa ulkoisesti.

Mökin ulkoinen tarkastuslista:

Vesikatto

Aloita mökin tarkastus vesikatolta. Vuotavan katon tai epätiiviiden läpivientien kautta voi sadevesi vaurioittaa yläpohjan lisäksi esimerkiksi mökkisi ulkoseinärakenteita. Korjaa havaitsemasi ongelmat välittömästi.

– Kun vesikatto on kunnossa ja läpiviennit ovat tiiviit, voi sadepäivänä rentoutua mökissä huoletta, Jokelainen toteaa.

Muista katolla ollessasi tarkastaa myös rännikourujen kunto ja kiinnitys. Puhdista samalla rännikourut ja syöksytorvet lehdistä ja roskista.

Yläpohja ja viemäri

Näkyykö yläpohjassa vesijälkiä? Entäpä tuulettuuko yläpohja kunnolla?

– Yläpohjan lämmin, kostea ilma, tai talvella tasaisesti pinnoilla näkyvä kuura kertoo yläpohjan huonosta tuulettumisesta.

Tarkasta yläpohjan kunto ja varmista, että yläpohja tuulettuu.

Tarkasta myös ovatko esimerkiksi hiiret tai oravat tehneet tuhoja yläpohjassa ja onko viemärin tuuletusputki eristetty. Eristämätön viemärin tuuletusputki jäätyy pakkastalvella helposti ja aiheuttaa hajuongelmia.

Ulkoseinät

Mökin julkisivupintojen ei ole tarkoitus vain näyttää hyvältä vaan julkisivupintojen tulee olla myös ehjiä. Julkisivupinnoilla ei saa olla halkeamia tai koloja, joista vesi pääsee ulkoseinärakenteeseen.

Tarkasta esiintyykö julkisivupinnoilla epämääräisiä tummentumia, läikkiä tai maalipinnan hilseilyä. Ne voivat viitata rakenteen kostumiseen. Julkisivupinnoilla tai perustuksissa esiintyvä halkeilu voi viitata myös perustusten painumiseen.

Ikkunat ja ovet

Tiivistyykö ikkunan uloimman lasin sisäpinnalle kosteutta? Se yleensä johtuu siitä, että lämmintä sisäilmaa pääsee ikkunoiden väliin.

– Tiivistä sisäpuitteen raot hyvin ja tarkasta, että ulkopuite ei ole liian tiivis. Ulkopuitteen ylä- ja alareunaan tulee jäädä tuuletusraot, Jokelainen neuvoo.

Tarkasta tiivisteiden vaihdon yhteydessä ikkunoiden ja ovien sulkeutuminen.

Tiivistyykö sisäikkunan sisäpinnalle kosteutta? Se johtuu yleensä huonosta ilmanvaihdosta tai epätavallisen runsaasta kosteustuotosta sisätiloissa.

– Paranna tässä tapauksessa mökin sisätilojen ilmanvaihtoa.

Tarkasta myös mökin ikkuna- ja ovipellitysten kunto ja tiiveys. Epätiiviin ikkunapellin kautta voi sadevesi päästä vaurioittamaan mökin ulkoseinärakennetta.

– Lauta tai vaneri ikkunapellin paikalla ei ole hyväksyttävä ratkaisu.

Perustukset ja sadevesien poisohjaus

Mökin perustuksia kastelee usein nurkalla seisovat sadevedet ja hienorakenteisesta maasta perustuksiin imeytyvä kosteus.

Tarkasta mihin katolta tulevat sadevedet laskevat ja viettääkö maanpinta poispäin mökin perustuksilta. Kun pintavedet ja sadevedet ohjautuvat kauemmaksi mökistä, pysyy mökin perustukset kuivempina.

Kasvit eli kukat ja pensaat eivät kuulu mökin perustusten juurille ja ulkoseinille kasvamaan, sillä nekin pitävät rakenteita kosteina. Siirrä kukkaset ja pensaat kauemmaksi mökistä. Tällöin voit nähdä ne myös paremmin, kun katselet kahvikupin ääressä mökin ikkunasta pihalle.

Rossipohja

Vaikka mökki olisi päällisin puolin kunnossa, pitää mökin omistajan kurkata myös mökin alle. Tarkasta rossipohjan ryömintätilan tuulettuvuus ja varmista ettei ryömintätilassa ole sinne kuulumatonta tavaraa, kuten rakennusjätettä; lautoja, maalipurkkeja yms. Poista kaikki sinne kuulumaton tavara.

– Pahimmillaan ryömintätilaan jätetyistä rakennusmaterialeista peräisin oleva homeinen haju tarttuu mökin rakenteisiin. Homeen haju on hankala poistaa mökin rakenteista, Jokelainen huomauttaa.

Sivuilla http://omakotitalot.hometalkoot.fi/ olevia omakotitalon tarkastus ja huolto-ohjeita voi käyttää mökkiä tarkastettaessa ja huollettaessa.

Ensi viikolla kerrotaan, mitä kaikkea tulee mökissä tarkastaa sisätiloista.

 

Lähde: MTV

THL: Näin tunnistat ja korjaat kosteusvaurion

Kosteusvaurio on ikävä ikävä yllätys, joka voi pahimmillaan johtaa terveysongelmiin. Se olisikin tärkeää huomata ja korjata ajoissa.

Kosteusvauriot johtuvat yleisimmin suunnitteluvirheistä, rakennusvirheistä, rakenteiden ja materiaalien vanhenemisesta, kunnossapidon laiminlyömisestä sekä lämpö- ja vesieristevaurioista.

Kosteusvaurioita esiintyy kaikentyyppisissä asunnoissa ja ne ovat yleisimpiä kosteissa tiloissa. Mikrobit tarvitsevatkin kasvaakseen kosteutta, lämpöä ja ravinteita.

Tunnista kosteusvaurio

Ilmeisen kosteusvaurion merkkejä ovat näkyvä mikrobikasvu, tunkkainen homeen haju tai maakellarimainen haju, kosteus- ja valumajäljet pinnoilla ja rakenteissa ja rakennusmateriaalien irtoaminen, turpoaminen tai värin muuttuminen. Kiinteistön vesimittari voi myös olla liikkeessä, vaikka kaikki vesipisteet ovat kiinni.

Mikäli kosteus tiivistyy jatkuvasti sisätiloissa materiaalien pintoihin, kyseessä on riittämätön ilmanvaihto. Ilmanvaihto täytyy saada kuntoon, koska riittämätön ilmanvaihto voi edesauttaa kosteusvaurion syntymistä.

Korjaa vauriot

Ennen kuin jo syntynyt vaurio voidaan korjata, täytyy selvittää siihen johtaneet syyt. Lisäksi täytyy selvittää, miten laajalle alueelle kosteus on päässyt leviämään.

Vahingoittuneet materiaalit poistetaan ja korvataan kokonaan uusilla. Jos materiaaleja ei voi poistaa, ne pitää puhdistaa mekaanisesti poistamalla vaurioitunut pintakerros.

Pinnat voidaan myös pestä kotikäyttöön tarkoitetuilla puhdistusaineilla. Materiaalit eivät saa jäädä kosteiksi, sillä tämä mahdollistaa uuden kosteusvaurion synnyn. Niinpä ne onkin kuivattava mahdollisesti jopa koneellisesti.

Korjaustyön aikana tulee kiinnittää huomiota omaan suojautumiseen. Tässä auttaa hyvä hengityssuojain. Myös tilan irtaimisto pitää joko suojata tai siirtää korjaustyön ajaksi toisiin tiloihin.

Lähde: THL

Muista suojata rakennusmateriaalit myös kesällä – virheet kostautuvat!

Kesä on rakennus- ja remontointiaikaa kodeissa ja mökeillä. Rakentaessa ja remontoitaessa on tärkeää muistaa suojata materiaalit ja rakenteet kosteudelta, jotta vältyttäisiin kosteus- ja homevaurioilta.

Jos rakennusmateriaalit pääsevät kastumaan, ne pitää vaihtaa tai kuivattaa heti, toteaa Tuula Syrjänen  Hengitysliiton ja Allergia- ja astmaliiton korjausneuvonnasta.

Kustannuksissa ei kannata pihistellä, sillä virheet maksavat enemmän sisäilmaongelmina ja pahimmassa tapauksessa terveyshaittoina.

Jo rakennusmateriaaleja ostettaessa kannattaa varmistaa, että materiaalit ovat pysyneet kaupan hyllyllä kuivina. Ne tulee suojata myös kuljetuksen aikana lialta ja kosteudelta.

Kun materiaalit on tuotu tontille, niiden suojaaminen on rakennuttajan vastuulla. Taloyhtiöiden kohdalla vastuu on taloyhtiön, elleivät rakennuttaja ja rakentaja erikseen sovi muuta.

Missä säilytät?

Ennen rakentamisen tai remontoimisen aloittamista kannattaa suunnitella, missä materiaaleja voidaan säilyttää.

– Varastointitavat ovat erilaisia materiaalista riippuen. Osa tarvitsee lämpimän ja kuivan sisätilan, kun taas osa voidaan säilyttää sateelta suojattuna ulkona. Esimerkiksi runkopuutavara voidaan varastoida ulkona, jos se suojataan sateelta, auringolta ja maakosteudelta, Tuula Syrjänen kertoo.

Ulkona varastointia varten paras vaihtoehto on kevytrakenteisen ulkovaraston rakentaminen tai varastokontin hankkiminen. Työmaalle on ainakin varattava riittävästi kestäviä suojapeitteitä ja aluspuita tai kuormalavoja.

Maakosteuden imeytymisen voi estää nostamalla materiaalit kuormalavojen tai aluspuiden päälle, suojapeitteillä voi estää sateen aiheuttamat vauriot.

– Suojapeitteet täytyy asentaa niin, että ilma pääsee kiertämään peitteen ja varastoitavien materiaalien välissä.

Tärkeää on muistaa suojaus läpi rakentamisen tai remontin.

– Myös valmiit rakenteet suojataan esimerkiksi pressuilla jokaisen päivän päätteeksi. Tarkkaile säätietoja, sillä ukkoskuuro voi yllättää, Syrjänen neuvoo.

Lähde: MTV