Helsingin kuivaustekniikka Oy, Hekutek Asbestipalvelut Oy sekä Hekutek Rakennuspalvelut Oy ja EU:n tietosuoja-asetus

Helsingin kuivaustekniikka Oy sekä tytäryhtiöt Hekutek Rakennuspalvelut Oy ja Hekutek Asbestipalvelut Oy (myöhemmin yhtiöt) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tässä viestissä kerromme päivitetystä tietosuojakäytännöstämme ja mitä tietoja keräämme. Tämä muutos ei vaikuta nykyisiin tietoihin eikä siihen, miten tietojai käsitellään. Päivitys ei myöskään vaadi minkäänlaisia toimenpiteitä.

Selvitys asiakastietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä:

Helsingin kuivaustekniikka Oy

Y-tunnus: 232135-5

Toimiala: Rakennusala

Tietosuoja vastuuhenkilö: Markus Honkasalo toimitusjohtaja

Rekisterinpitäjän toimiala:

Yhtiöiden elinkeino on rakennusala

Rekisterin nimi:

Helsingin kuivaustekniikka Oy:n asiakasrekisteri,

joka on yhteinen tytäryhtiöiden Hekutek Rakennuspalvelut Oy Y: 2795800-8 ja Hekutek Asbestipalvelut Oy Y: 2795801-6 kanssa. Perustuu henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

Mitä tietoja asiakasrekisteri sisältää:

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista kuten yritys, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot.

Asiakasrekisteritietoja käytetään:

Laskutukseen, asiakkuuden ylläpitämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely

Rekisteriasiat:

Rekisteriä koskevia kysymyksiä ja palautetta sekä pyynnöt tietoja nähtäväksi voi lähettää osoitteeseen info@hekutek.fi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme antamia tietoja ja hankittuja tietoja käyttäen yleisesti saatavilla olevia internet-lähteitä kuten asiakkaiden omia kotisivuja sekä muita julkisia lähteitä.

Lain edellyttämissä tilanteissa käytämme myös Tilaajavastuu-palvelua.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen säilytys ja poistaminen

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa asiakasrekisterissä, pyytää tietojen korjaamista sekä poistamista rekisteristä.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

Henkilötietolaki (523/1999)

Tietoyhteiskuntakaari VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja (917/2014)

 

 Valvovien viranomaisten yhteystiedot

 

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

 

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki

kirjaamo@viestintavirasto.fi

 

Write a Comment