Muutoksia verkkolaskutuksessa

Helsingin kuivaustekniikka Oy:n, Hekutek Rakennuspalvelut Oy:n ja Hekutek Asbestipalvelut Oy:n verkkolaskujen operaattori on vaihtunut.

Uusi operaattori on Apix Messaging Oy (003723327487)

Myös sähköpostilaskujen skannausosoitteissa muutoksia.

Helsingin kuivaustekniikka Oy:n sähköpostilaskut osoitteeseen 003723219355@procountor.apix.fi

Hekutek Rakennuspalvelut Oy:n sähköpostilaskut: 003727958008@procountor.apix.fi

Hekutek Asbestipalvelut Oy:n sähköpostilaskut: 003727958016@procountor.apix.fi

Koronan vaikutukset laskutukseen

Koronavirus saattaa aiheuttaa viivästyksiä laskutuksen skannauspalveluun. Skannauspalvelu saatetaan myös sulkea kokonaan jolloin sähköpostitse ja kirjeinä tulleet laskut eivät välity eteenpäin.

Mikäli mahdollista, pyydämme saapuvia laskuja verkkolaskuina viivästyksien välttämiseksi.

Uusi käynti- ja postitusosoitteemme

Helsingin kuivaustekniikka Oy, Hekutek Asbestipalvelut Oy sekä Hekutek Rakennuspalvelut Oy

ovat muuttaneet uusiin tiloihin. Uusi postitus- ja käyntiosoitteemme on

Koivulehdontie 10 01510 Vantaa.

Laskutuksessa toivomme myös jatkossa sähköistä laskua.

 

Helsingin kuivaustekniikka Oy, Hekutek Asbestipalvelut Oy sekä Hekutek Rakennuspalvelut Oy ja EU:n tietosuoja-asetus

Helsingin kuivaustekniikka Oy sekä tytäryhtiöt Hekutek Rakennuspalvelut Oy ja Hekutek Asbestipalvelut Oy (myöhemmin yhtiöt) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tässä viestissä kerromme päivitetystä tietosuojakäytännöstämme ja mitä tietoja keräämme. Tämä muutos ei vaikuta nykyisiin tietoihin eikä siihen, miten tietojai käsitellään. Päivitys ei myöskään vaadi minkäänlaisia toimenpiteitä.

Selvitys asiakastietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä:

Helsingin kuivaustekniikka Oy

Y-tunnus: 232135-5

Toimiala: Rakennusala

Tietosuoja vastuuhenkilö: Markus Honkasalo toimitusjohtaja

Rekisterinpitäjän toimiala:

Yhtiöiden elinkeino on rakennusala

Rekisterin nimi:

Helsingin kuivaustekniikka Oy:n asiakasrekisteri,

joka on yhteinen tytäryhtiöiden Hekutek Rakennuspalvelut Oy Y: 2795800-8 ja Hekutek Asbestipalvelut Oy Y: 2795801-6 kanssa. Perustuu henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

 

Mitä tietoja asiakasrekisteri sisältää:

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista kuten yritys, nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yrityksen osoitetiedot, laskutustiedot.

Asiakasrekisteritietoja käytetään:

Laskutukseen, asiakkuuden ylläpitämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, asiakkaan ja yhtiöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely

Rekisteriasiat:

Rekisteriä koskevia kysymyksiä ja palautetta sekä pyynnöt tietoja nähtäväksi voi lähettää osoitteeseen info@hekutek.fi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Keräämämme tiedot ovat asiakkaidemme antamia tietoja ja hankittuja tietoja käyttäen yleisesti saatavilla olevia internet-lähteitä kuten asiakkaiden omia kotisivuja sekä muita julkisia lähteitä.

Lain edellyttämissä tilanteissa käytämme myös Tilaajavastuu-palvelua.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen säilytys ja poistaminen

Tietoja säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa asiakasrekisterissä, pyytää tietojen korjaamista sekä poistamista rekisteristä.

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait

Henkilötietolaki (523/1999)

Tietoyhteiskuntakaari VI osa Viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja (917/2014)

 

 Valvovien viranomaisten yhteystiedot

 

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

 

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki

kirjaamo@viestintavirasto.fi

 

Muista suojata rakennusmateriaalit myös kesällä – virheet kostautuvat!

Kesä on rakennus- ja remontointiaikaa kodeissa ja mökeillä. Rakentaessa ja remontoitaessa on tärkeää muistaa suojata materiaalit ja rakenteet kosteudelta, jotta vältyttäisiin kosteus- ja homevaurioilta.

Jos rakennusmateriaalit pääsevät kastumaan, ne pitää vaihtaa tai kuivattaa heti, toteaa Tuula Syrjänen  Hengitysliiton ja Allergia- ja astmaliiton korjausneuvonnasta.

Kustannuksissa ei kannata pihistellä, sillä virheet maksavat enemmän sisäilmaongelmina ja pahimmassa tapauksessa terveyshaittoina.

Jo rakennusmateriaaleja ostettaessa kannattaa varmistaa, että materiaalit ovat pysyneet kaupan hyllyllä kuivina. Ne tulee suojata myös kuljetuksen aikana lialta ja kosteudelta.

Kun materiaalit on tuotu tontille, niiden suojaaminen on rakennuttajan vastuulla. Taloyhtiöiden kohdalla vastuu on taloyhtiön, elleivät rakennuttaja ja rakentaja erikseen sovi muuta.

Missä säilytät?

Ennen rakentamisen tai remontoimisen aloittamista kannattaa suunnitella, missä materiaaleja voidaan säilyttää.

– Varastointitavat ovat erilaisia materiaalista riippuen. Osa tarvitsee lämpimän ja kuivan sisätilan, kun taas osa voidaan säilyttää sateelta suojattuna ulkona. Esimerkiksi runkopuutavara voidaan varastoida ulkona, jos se suojataan sateelta, auringolta ja maakosteudelta, Tuula Syrjänen kertoo.

Ulkona varastointia varten paras vaihtoehto on kevytrakenteisen ulkovaraston rakentaminen tai varastokontin hankkiminen. Työmaalle on ainakin varattava riittävästi kestäviä suojapeitteitä ja aluspuita tai kuormalavoja.

Maakosteuden imeytymisen voi estää nostamalla materiaalit kuormalavojen tai aluspuiden päälle, suojapeitteillä voi estää sateen aiheuttamat vauriot.

– Suojapeitteet täytyy asentaa niin, että ilma pääsee kiertämään peitteen ja varastoitavien materiaalien välissä.

Tärkeää on muistaa suojaus läpi rakentamisen tai remontin.

– Myös valmiit rakenteet suojataan esimerkiksi pressuilla jokaisen päivän päätteeksi. Tarkkaile säätietoja, sillä ukkoskuuro voi yllättää, Syrjänen neuvoo.

Lähde: MTV